Оберіть мову сайту:
UA RU

Тра

22

Право на вибір опалення

Основні документи нормативно-правової бази

 

1. Цивільний Кодекс України 

Стаття 383. Права власника житлового будинку, квартири 2. Власник квартири може на свій розсуд здійснювати ремонт і зміни у квартирі, наданій йому для використання як єдиного цілого, – за умови, що ці зміни не призведуть до порушень прав власників інших квартир у багатоквартирному житловому будинку та не порушать санітарно-технічних вимог і правил експлуатації будинку.

 

2. Закон України «Про енергозбереження» вiд 01.07.1994 № 74/94-ВР (ост. ред. Вiд 01.01.2008р.) 

Метою законодавства про енергозбереження є регулювання відносин між господарськими суб’єктами, а також між державою і юридичними та фізичними особами у сфері енергозбереження, пов’язаної з видобуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням, виробленням та використанням паливно-енергетичних ресурсів, забезпечення заінтересованості підприємств, організацій та громадян в енергозбереженні, впровадженні енергозберігаючих технологій, розробці і виробництві менш енергоємних машин та технологічного обладнання, закріплення відповідальності юридичних і фізичних осіб у сфері енергозбереження.

 

3. Закон України «Про природні монополії» зі змінами та доповненнями (у 2010 р. включно)

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій в Україні. Метою цього Закону є забезпечення ефективності функціонування ринків, що перебувають у стані природної монополії, на основі збалансування інтересів суспільства, суб’єктів природних монополій та споживачів їх товарів.

 

4. Закон України «Про електроенергетику» (зі змінами та останньою редакцією від 01.2010 р.)

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці і регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії, забезпеченням енергетичної безпеки України, конкуренцією та захистом прав споживачів і працівників галузі.

 

5. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» №1875-ІV від 14.06.2004р. (ред.від 31.01.2009)

Стаття 26.6. У разі зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача від користування послугою виконавця/виробника споживач має право розірвати договір у порядку, встановленому законом.

 

6. Закон України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 року

Стаття 24. Права та основні обов’язки споживача теплової енергії. Споживач теплової енергії має право на: вибір одного або декількох джерел теплової енергії чи теплопостачальних організацій, якщо це можливо за існуючими технічними умовами…

 

7. Закон України «Про захист прав споживачів» вiд 12.05.1991 № 1023-XII(ост. ред. вiд 06.03.2010) 

Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

 

8. Енергетична стратегія України на період до 2030 року, 

Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 145-р. Прогнозоване відставання темпів зростання цін на електричну енергію від цін на природний газ та нафту створює економічні умови для використання електричної енергії замість природного газу та мазуту у системах промислового та побутового теплозабезпечення. З метою оптимізації режимів виробництва електричної енергії та підвищення коефіцієнта використання потужностей атомних енергоблоків шляхом збільшення споживання електроенергії в години „нічного провалу” доцільно поетапно замінювати газовий нагрів системами акумуляційного електронагріву, які є споживачами-регуляторами, забезпечивши оптимальне управління зонними та диференційованими тарифами на електричну енергію. Це дозволить суттєво знизити обсяги споживання природного газу на потреби опалення.

 

9. Постанова КМУ від 01.03.2010р. № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки». 

Основними завданнями Програми є:

… впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах;

 

10. Постанова КМУ від 28.09.2006р. № 502-р «Про переведення населених пунктів на опалення електроенергією». 

Мінпаливенерго разом з обласними енергопостачальними компаніями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями: розробити та затвердити план заходів з переобладнання населених пунктів опалювальними електроустановками з урахуванням технічних властивостей електричних мереж, необхідних обсягів і джерел фінансування та визначенням регіонів, які мають найсприятливіші умови для переведення населених пунктів на опалення електроенергією… Перевагу надавати електричному теплоакумуляційному опаленню.

 

11. Постанова КМУ від 21 липня 2005р. № 630

« Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1268 від 31.10.2007 N 933 від 03.09.2009 N 151 від 17.02.2010 ) Серед 39 пунктів( у яких ідеться про порядок надання послуг, права та обов’язки споживачів та виконавців, порядок розрахунків і т.і.) є 5 пунктів, що стосуються саме питань…Відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води багатоквартирних будинків з ініціативи споживачів.

 

12. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005р. №4 

“Про затвердження Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання.”

 

13. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 06.11.2007р. №169 «Про затвердження Змін до наказу Мінбуду України від 22.11.2005р. №4» 

 

Згідно з наказом, ідеться про… “Порядок відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання”.


Оставьте свой отзыв